Site menu:

bystra znaczek

Witam na Naszej stronie internetowej.

Mamy nadzieję, że dzięki tej stronie uda nam się pokazać to czym zajmujemy się na co dzień


 

Przekaż 1% dla OSP

 

Zaczął się czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Zachęcamy do przekazania 1% na OSP Bystra Podhalańska, środki zebrane w ramach 1% zostaną przeznaczone na sprzęt do ratowania życia i mienia. Z góry dziękujem

 

podatek 1

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Adaptacja części poddasza na świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi

Treść zawiadomienia w załączniku

Załączniki: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

 

Przetarg

Przedmiotem zamówienia jest ”Adaptacja części poddasza na świetlicę wiejską wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przeznaczonymi dla organizacji społecznych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej zlokalizowanego na działkach nr ewid. 18/16, 18/17, 18/18 w Bystrej Podhalańskiej. Inwestycja polegająca na adaptacji części poddasza swym zakresem obejmuje: - wymianę drewnianego stropu na strop gęstożebrowy - osadzenie okien dachowych - impregnacja istniejącej więźby dachowej - roboty murowe na poddaszu z bloczków (z betonu komórkowego) - izolację stropodachu i stropu poddasza - okładzina stropów i skosów płytami G-K (ogniochronne) - wykonanie instalacji wod.-kan. oraz c.o. - wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej - izolacja podłogi wraz z wylewką cementową - wykonanie tynków wewnętrznych - wykonanie ścianek działowych z płyt G-K - malowanie pomieszczeń - montaż drzwi wewnętrznych

 

Załączniki do pobrania : Wszystkie załączniki

 

 

 

 

 

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA Iveco Eurocargo 3,5/27

 

21.11.2017r. do naszej jednostki przybył długo oczekiwany średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Iveco Eurocargo. Nowe GBARt posiada zbiornik na wodę o pojemności 3500l i zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 350l jak również autopompę GODIVA o wydajności 2700l/min . 
Wyposażenie GBARt 3,5/27:
- radiostację samochodową i 2 radiostacje przenośne,
- maszt oświetleniowy,
- działko wodno-pianowe, 
- zestaw PSP R1 z kompletem szyn Kramera, deską ortopedyczną i defibrylatorem AED - LIFE PAK 1000, 
- detektor wielogazowy GasAlertQuatro,
- motopompę szlamową WT30X, 
- agregat prądotwórczy z przenośnymi najaśnicami na statywie,
- drabinę ZS2100/3H, 
- drabinę nasadkową aluminiową,
- 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych AUER z maskami, butlami kompozytowymi i sygnalizatorami ICU,
- ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych WEBER,
- zestaw podpór i klinów do stabilizacji pojazdu,
- węże W-75 10szt., W-52 8szt.,
- armatura pożarnicza, 
- podręczny sprzęt burzący,
- piły spalinowe pilarki do betonu i stali.
- oraz wiele innego sprzętu…
Zakup nowego samochodu możliwy był dzięki środkom finansowym z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (MSWiA), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Urzędu Gminy Bystra-Sidzina oraz środkom własnym OSP.
Dziękujemy wszystkim którzy nas wspierali i motywowali w dążeniu do pozyskania nowego samochodu i mamy nadzieje że będzie służyło mieszkańcom naszej miejscowości jaki i Gminy i Powiatu przez długie lata!!!
DZIĘKUJEMY!!

 

Lub oglądaj na : https://www.youtube.com/watch?v=nZVdLbN5fqE

 

Czytaj wiecej na FANPAGE :https://www.facebook.com/OSPBystra/

 

 

Dofinansowanie NFOŚiGW

 

W dniu 16 listopada została zawarta umowa o dofinansowanie w formie dotacji, pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Bystrej Podhalańskiej, reprezentowaną przez dh Józefa Bednarza – Prezesa, dh Krzysztofa Drobnego – Skarbnika a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie reprezentowanym przez: Romana Wójcika - Zastępcę Prezesa Zarządu Janusza Topolskiego – Pełnomocnika, p.o. Głównego Księgowego . W wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez NFOŚiGW wniosku o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”. Kwota dotacji to 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Negocjacje i w imieniu OSP prowadził dh Marek Drobny ze strony NFOŚiGW Robert Markiewicz.

 

 

 

 

 

NFOSIGW

 

 

 

 

 

 

Dofinasowanie

 

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej informuje, że w dniu 7 września 2017r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego została podpisana przez naszą jednostkę umowa na realizację projektu pt. „Adaptacja części poddasza na świetlicę wiejską, wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi przeznaczonymi dla organizacji społecznych”.
Umowa  została zawarta w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Całość operacji wynosi: 301 253,90 zł
Pozyskana kwota dofinansowania wynosi : 200 000,00 zł. 
Planowany termin realizacji operacji: czerwiec 2019 roku.

 

 

 

Aktualizacja w dniu dzisiejszym tj. 9 listopada 2017r prezes i skarbnik naszej OSP podpisali aneks do umowy nr 00134-6935-UM0610288/17 z dnia 6.09.2017r. IXF/186/FE/17. Aneks dotyczy pozytywnie rozpatrzonego wniosku „Adaptacja część poddasza na świetlicę wiejską wraz pomieszczeniami towarzyszącymi dla organizacji społecznych”. Całość przedsięwzięcia z dofinansowaniem opiewa na kwotę 300 362,63zł

 

 

Zarząd Osp Bystra Podhalańska

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej  zaprasza wszystkich Druhów,Druhny na Walne zebranie Sprawozdawcze ,które odbędzie się 21 stycznia  2017 roku o godzinie 16 : 00 w sali OSP

 

 

 

 

IV Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze MDP

 

 

OSP Bystra Podhalańska

informuje, że w dniu 26 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 na stadionie w Bystrej Podhalańskiej odbędą się IV Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zapraszamy mieszkańców oraz sypatyków zmagań MDP

 

 

szczegóły: PSP SUCHA

 

 

Dlaczego nie powinno się wypalać traw?

 

 

Witamy serdecznie! Na tej stronie przedstawiamy Wam "palący" problem występujący corocznie w naszym kraju. Mowa oczywiście o wypalaniu traw. Potocznie mówi się, że to ludzka bezmyślność, brak wiedzy... Ekolodzy, leśnicy, naukowcy mówią, że dla świata przyrody wypalanie traw to katastrofa ekologiczna. Strażacy określają ten problem jako WIOSENNE ZAGROŻENIE POŻAROWE.
Postanowiliśmy, że będziemy walczyć z tym zjawiskiem nie tylko w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych. Tak właśnie powstał pomysł programu społecznego, który przedstawiamy na tej stronie. Zapraszamy wszystkich do czynnego włączenia się w ten program.

Wstęp

Gdy zima chyli się ku końcowi i promienie słoneczne topią połacie śniegu zalęgające na polach, łąkach, w ogrodach i na trawnikach, wtedy wiatr przesusza wierzchnią warstwę gleby. Przyroda budzi się z zimowego letargu do życia. Dla większości z nas jest to najpiękniejsza pora roku - jesteśmy pełni energii, chwytamy powietrze w płuca i optymistycznie, z uśmiechem na twarzach, obserwujemy otaczający nas świat, delektując się jego pięknem...

Oto sielankowy opis przedwiośnia. Taki być powinien, a jaki jest naprawdę...?

 

 

Przeczytaj cały wstęp

 

 

 

 

Nowe władze OSP w Bystrej Podhalańskiej

 

 

 

 

W dniu 23.01.2016r. o godz. 15:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej Podhalańskiej odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2015.
W wyniku wyborów do zarządu OSP Bystra Podhalańska na kadencję 2016-2021 wybrani zostali:
Prezes - dh Józef Bednarz
V-ce Prezes/Naczelnik - dh Marcin Błachut
Z-ca Naczelnika - dh Marek Drobny
Skarbnik - dh Krzysztof Drobny
Sekretarz - dh Rafał Migas
Gospodarz - dh Jan Kulka
Członek Zarządu - dh Krzysztof Bednarz
Członek Zarządu - dh Grzegorz Drobny
Członek Zarządu - dh Grzegorz Skupień
Natomiast do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
Przewodniczący - dh Stanisław Wiertelczyk
Członek Komisji Rewizyjnej - dh Józef Hopciaś
Członek Komisji Rewizyjnej - dh Dominik Słonina
Serdecznie Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy.

 

 

MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015 „Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej”

 

 

Uchwałą nr 415/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 kwietnia 2015r. zostały zatwierdzone wyniki konkursu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2015” na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego. Promesę w wysokości 39 450,00 zł została przyznana również jednostce OSP Bystra starająca się o środki na realizację zadania pt. „Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrej”
Prace modernizacyjne były prowadzone w okresie od 13.07.2015 – 15.10.2015r. Zakres prac budowlano remontowych obejmował:
- budowę wewnętrznej klatki schodowej
- wzmocnienie i wymiana stropów wraz z wykonaniem ścian wewnętrznych
- adaptację poddasza dla potrzeb OSP

Strych       Strych 2
Stan poddasza przed i po wykonaniu prac remontowo-budowlanych. Fot. G.Drobny
Gmina Bystra –Sidzina dofinansowała w/w projektu w wysokości 39 450,00zł. Koszt realizacji projektu wyniósł 115 160,00zł, a różnicę kwoty otrzymanej w stosunku do całkowitych wydatków czyli 36 260,00 zł pokryła OSP Bystra. Nadmienić należy, że w celu obniżenia kosztów członkowie OSP część prac wykonali we własnym zakresie co pozwoliło zaoszczędzić około 15 000,00zł.
W trakcie prac wystąpiła konieczność wymiany stopu nad dwoma stanowiskami garażowymi gdyż znajdował się on w złym stanie technicznym i w przyszłości groził zawaleniem, co wiązało się z dodatkowymi kosztami. Na ten cel Rada Gminy Bystra-Sidzina przeznaczyła środki w wysokości 18 000,00 zł.  Przy realizacji tego zadania zostały przebudowane i wyremontowane pomieszczenia UG.
ObrazekZarząd OSP Bystra składa podziękowanie Wójtowi i Radzie Gminy Bystra-Sidzina za udzieloną pomoc finansową.
OSP Bystra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakup nowych instrumentów.

28 maja 2015r. OSP Bystra otrzymała dotację na zakup nowych instrumentów współfinansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zakupionych w ramach konkursu "Małopolska. Nasz region - Nasza szansa"

Tym samym orkiestra wzbogaciła się o 3 nowe instrumenty

  • Trąbka Yamaha
  • Euphonium Cerveny
  • Klarnet Bb Yamaha

       

Uzupełnienie instrumentów pozwoli na zwiększenie oferty edukacyjnej gry na instrumentach. Poprawi także brzmienie orkiestry i poziom prezentowanych utworów.

Całkowity koszt projektu 9810,00 zł z czego dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wyniosło 4000,00 zł.

                         
OSP Bystra

 


 

 

 

BESKIDY 2014

     W dniu 17 września 2014 na drodze powiatowej K1684 (droga łącząca miejscowości Jordanów i Bystra) odbyły się ćwiczenia wojewódzkie KSRG w których udział wzięły: Starostwo Powiatowe, JRG Sucha Beskidzka, wybrane jednostki OSP z KSRG realizujące zadania ratownicze specjalistyczne na poziomie podstawowym, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego "Kraków", Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno - Ekologicznego " Nowy Targ 1", Policja, PCZK Sucha Beskidzka, PSSE Sucha Beskidzka, ZOZ Sucha Beskid

 

 

czytaj wiecej : http://www.kppspsucha.pl

 

 

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W dniu 13.07.2014r. na boisku sportowym w Osielcu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w których uczestniczyły w Kat.A trzy drużyny z terenu tut. Gminy: dwie drużyny OSP Sidzina oraz jedna OSP Bystra.

Rywalizacja sportowa wyłoniła następujące lokaty:

I miejsce zajęła drużyna nr 1 z OSP Sidzina – nagrodzona pucharem

II miejsce zajęła drużyna z OSP Bystra – nagrodzona pucharem

III miejsce zajęła drużyna nr 2 z OSP Sidzina – nagrodzona dyplomem

Wręczenia nagród oraz gratulacji za osiągnięte wyniki dokonał Komendant ZG OSP Pan Grzegorz Lipka oraz przedstawiciel Gminy Bystra-Sidzina.

Strażakom przekazano gratulacje Komendanta Komendy Powiatowej PSP w Suchej Beskidzkie. (J.J.)

Poniżej link do galerii zdjęć:

czytaj wiecej : www.bystra-sidzina.pl

Gminne-zawody-sportowo-pożarnicze -fot-jan-motor

 

 

 

 

 

OSP BYSTRA Zawody Sportowo Pożarnicze 2014

 

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrej zaprasza wszystkie chętne osoby na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze gmin Bystra-Sidzina wraz z gminą Jordanów , które odbędą się w niedzielę , 13 Lipca 2014 roku o godzinie 13: 00 na Stadionie GKS Świt Osielec .

Zawody rozegrane będą w 2 konkurencjach: ćwiczenie bojowe na mokro oraz sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami..

Zarząd osp bystra

 

 

 

I Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze MDP.

          Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej informuje, że w dniu 28 czerwca 2014 r. o godz. 9:00 na stadionie MKS Babia Góra w Suchej Beskidzkiej odbędą się II Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze MDP. Zawody dla MDP zostaną rozegrane zgodnie z regulaminem młodzieżowych zawodów sportowo - pożarniczych z 2010r.

 

 

www.kppspsucha.pl

 

 

 

 

 

 

XI Małopolski Przegląd Orkiestr Dętych OSP

 

 

 

W Dniu 08.06.2014 w Trzyciążu odbył się XI Małopolski Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych w którym Orkiestra OSP Bystra reprezentowała powiat suski. Nasza orkiestra zajęła 4 miejsce i tym samym wyróżnienie. Oprócz tradycyjnego pucharu i dyplomu orkiestra zdobyła nowy instrument - Trąbkę firmy Bach

 

Gratulujemy

 

 

 

 

Wyniki VII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP

02-06-2014, 13:27 -- Barbara Lasek

 

„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła...”

 W niedzielne popołudnie  01.06.2014  w Bystrej odbył się VII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Suskiego. O godz. 16.00 rozpoczął się przemarsz podlegający ocenie jurorów, według wylosowanej kolejności. Następnie każda orkiestra zaprezentowała przygotowany na tę okoliczność program na scenie, słychać było różnego rodzaju utwory w przepięknym wydaniu i wykonaniu.

                                                                                   

 Komisja konkursowa w składzie :

 

KAP. STEFAN ŻUK – przewodniczący

LESZEK ŁOPALEWSKI  

 

 

Przyznała następujące  miejsca i nagrody:

I miejsce  -  Puchar Starosty Suskiego  - ORKIESTRZE OSP BYSTRA

II  miejsce – Puchar Wójta Gminy Bystra-Sidzina – ORKIESTRZE GMINNEJ OSP STRYSZAWA

III miejsce – Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Suchej

Beskidzkiej ORKIESTRZE OSP NAPRAWA

 

Za przemarsz – GRĘ, PREZENTACJĘ W MARSZU PRZYZNANO:

I miejsce – Puchar Komendanta Powiatowego PSP w Suchej Beskidzkiej ORKIESTRZE GMINNEJ

OSP STRYSZYSZAWA

 

Ponadto przyznano statuetki za udział:

Orkiestrze OSP Łętownia

Orkiestrze OSP Sidzina

Oraz indywidualne statuetki i dyplomy dla:

- weterana przeglądu (najstarszego wiekiem muzyka ) – EDWARDA TARGOSZA  ze Stryszawy

- dla najmłodszego grającego uczestnika  - PATRYKA KACHELA ze Stryszawy

 

Jury wyraziło serdeczne podziękowania dla kapelmistrzów orkiestr za przygotowanie zespołów do przeglądu, oraz organizatorom za zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie VII Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Suskiego.

Orkiestra dęta OSP Bystra będzie reprezentować Powiat Suski na przeglądzie wojewódzkim w dniu 8.06.2014r. w Trzyciążu. (GOKPTiS)

 

Poniżej link do galerii zdjęć:

 

VII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych OSP - Bystra, 01.06.2014r. fot. J.Motor

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 1 Czerwca (niedziela ) w Bystrej odbędzie się Powiatowy Przegląd Orkiestr Strażackich.

Miejsce wydarzenia: plac festynowy Bystra

Współorganizatorami imprezy są: PSP Sucha Beskidzka, Starostwo Powiatowe w Suchej Besk.-Wydział Kultury, Wójt Gminy Bystra-Sidzina, GOKPTiS Bystra-Sidzina i OSP Bystra.

Przegląd rozpocznie się o godz. 15.00 przemarszem, który będzie jedną z konkurencji konkursowych, następnie orkiestry zaprezentują swoje umiejętności na scenie.

Oprócz pucharu najlepsza orkiestra pojedzie na przegląd wojewódzki.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Instrumenty

Orkiestra OSP BYSTRA w ramach projektu "Kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów poprzez zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP w Bystrej" pozyskała instrumenty o wartości 35 704,00

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działanie Leader – małe projekty dofinansowany został zakup 16 instrumentów (5 trąbek, 2 tenory, 1 saksofon tenorowy, 2 saksofony altowe, 3 klarnety, 1 Flet, 1 Bęben, 1 czynele) 16 pulpitów nutowych pełnych, 5o torebek na nuty. Pozwoliło to na powiększenie orkiestry o nowych członków (szczególnie młodzieży) oraz poprawę jakości brzmienia zespołu.

instrumenty

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości, radości i dobroci od ludzi, szczęścia rodzinnego oraz błogosławieństwa Bożej Dzieciny w każdym dniu nadchodzącego Roku 2013  
Życzenia składa ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYSTREJ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

ospbystra@vp.pl